VÅR HISTORIA

Gammal är äldst!

ReuseIT har gjort en resa där vi har gått från att vara flera mindre entreprenörsdrivna företag till att ingå i en stor global koncern. Sedan mars 2021 ingår ReuseIT inom Elanders AB (publ). Koncernen har över 6 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Under hela resan har ReuseIT hållit fast vid affärsidén som fanns med redan från starten 1988 och som innebär att genom återanvändning hjälpa våra kunder att konsumera IT-utrustning på ett smartare sätt. Sedan dess har tekniken utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss, men vår uppmaning är fortfarande lika relevant som tidigare; Återanvänd istället för att köpa nytt – mer för pengarna samtidigt som du bidrar till en mer hållbar miljö!

Vårt arbete är nu som då uppbyggt kring säkerhet, kompetens och kvalitet och idag är ReuseIT en av nordens ledande ITAD-aktörer med kunder och partners både på den nordiska och den europeiska marknaden. Bland våra kunder finns privatpersoner, företag och skolor. Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC. Inom koncernen finns även ReuseIT Finance AB/ithyra.nu.

Historia

 • 1988 – IGUS Data AB startades
 • 2008 – ReuseIT Scandinavia AB startades
 • 2010 – IGUS Data AB och ReuseIT går samman med GREENTECH och
  bildar GREENTECH Holding med verksamhet över hela norden
 • 2013 – Arrow Electronics förvärvar GREENTECH gruppen
 • 2019 – Arrow Electronics avvecklar affärsområdet ITAD
 • 2019 – ReuseIT Sweden AB tar över svenska verksamheten och startar
  ReuseIT Sweden AB
 • 2021 – Förvärvade av Elanders AB (publ)

Vår affärsmodell

Vi köper använd IT-utrustning från organisationer och företag. Därefter säkerhetsraderas informationsbärare och produkterna testas och rekonditioneras för att säljas vidare. Målet för ReuseIT är att förlänga livscykeln för dessa produkter och därmed minska miljöpåverkan. Vår målgrupp är kunder både på den svenska och den europeiska marknaden. Bland våra kunder finns privatpersoner, företag och skolor.

Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator? Begagnathandeln skonar vår miljö framförallt genom att förhindra nya varor från att produceras. Därmed sparar vi på besprutning, vattenkonsumtion, växthusgasutsläpp, kemikalieanvändning och annat som är förknippat med nyproduktion, och som påverkar miljön negativt.

Företagsuppgifter

ReuseIT Sweden AB
Renvägen 1, 352 45 VÄXJÖ
Tfn: 0470 – 70 35 00
E-post: info@reuseit.se

Org.nr: 556210-6404
VAT no: SE556210640401
Bank: Nordea