SÄLJ TILL OSS

Bidra till en hållbar konsumtion – sälj din IT-utrustning till oss!

Vi sätter värde på begagnad IT-utrustning. Med mångårig erfarenhet och stor kunskap om andrahandsmarknaden inom IT kan vi finna nya möjligheter för begagnad utrustning. Med säker IT-hantering som specialitet erbjuder vi unika lösningar och tjänster. Nyckelord i vår verksamhet är säkerhet, kompetens och kvalitet. Vårt arbete bygger på en strävan att göra nytta för miljön och vi arbetar aktivt med att minska den klimatpåverkan som nytillverkning av IT-utrustning innebär. Vi löser säkerhetsradering av information, säker logistik och upphämtning. Mervärde för naturen och ditt företag.

Hur går vi tillväga?

  • Gör en inventering av din IT-utrustning.
  • Vi värderar utrustningen och återkopplar till er.
  • Efter överenskommelse hämtar vi utrustningen i säkerhetsskåp, säkerhetsraderar enligt GDPR, återrapporterar och ni får ersättning för utrustningen.

Inköp/återtag av IT Företagsuppgifter