VÅR PROCESS

Vi renoverar och säljer datorer, smartphones och surfplattor och förlänger därmed livslängden på redan befintlig IT-utrustning.

Alla våra produkter är grundligt genomgångna, testade och renoverade av våra erfarna tekniker.

ReuseIT Sweden erbjuder en heltäckande lösning för att hantera, återvinna och återanvända all slags IT-utrustning. Våra egenutvecklade digitala verktyg gör processen enkel, transparent och säker. Oavsett om ni vill få ut mesta möjliga för utrustningen, erbjuda era medarbetare att köpa utrustningen eller göra en god gärning genom att skänka till välgörenhet, så hjälper vi er på ett informationssäkert och hållbart sätt. Samtliga enheter kontrolleras och avidentifieras avseende fysiska bevis om utrustningens ursprung. När enheterna har gått igenom återbruksprocessen sker en återrapportering som på ett överskådligt sätt beskriver vad som utförts på respektive enhet. Återrapporten innehåller raderingscertifikat, destruktionsintyg, miljöredovisning samt ekonomisk redovisning av värdet på produkterna. Vi lämnar ersättning på enheterna utifrån en fast prislista som revideras månadsvis.

I vår kundportal får ni tillgång till all information om de IT-produkter som ni har skickat till oss. Här redovisas inventarielistor, raderingscertifikat, ekonomiskt värde och den koldioxidvinst ni kan tillgodoräkna er.

Tjänsterna levereras till alternativt utförs i samarbete med:

• Produktleverantörer & tillverkare
• Återförsäljare & Systemintegratörer
• IT-serviceföretag
• Finansbolag
• Slutkunder inom privat & offentlig sektor

Vår process

Logistik, upphämtning och transport

Vi samarbetar med noga utvalda speditörer som kan garantera den säkerhet som krävs. Våra tjänster omfattar såväl möjlighet till nedmontering och packning av uttjänt IT-utrustning. För känslig utrustning avseende data på hårddiskar och annan digital lagringsmedia finns möjlighet till sekretesstransport i slutna och säkerhetsplomberade transportsystem. IT-boxen säkerställer även att eventuella skador som annars lätt kan uppkomma i transporten minimeras.

Vi erbjuder fullständig spårbarhet av utrustning som hanteras av oss. Genom våra egenutvecklade system kan våra kunder följa sin utrustning från ankomst till utleverans. Varje enskild enhet som ankommer till vår anläggning tilldelas ett identifikationsnummer som gör den spårbar genom processen. Detaljerad information om dess status kan på ett enkelt sätt avläsas direkt i systemet. Varje kund har tillgång till en kundportal för att kunna ta del av testrapportering, enhetsstatus och övrig information kopplad till utrustningen.

GDPR, säkerhet & dataradering

Stora mängder information hanteras dagligen i datorer på olika arbetsplatser. Konfidentiell information och företagsspecifika uppgifter lagras tillsammans med andra spår av användarna i företagens datorer. När anställda slutar eller när datorer byts ut ligger information som hanterats i datorn fortfarande kvar trots att användaren raderat allt synligt innehåll. En dator kan därför utgöra en säkerhetsrisk om den hamnar i orätta händer. Genom rätt hantering kan datorer återanvändas utan att det medför inskränkningar i informationssäkerheten.

Radering av data på klient- och serverutrustning sker på vårt säkerhetscenter i Växjö. ReuseIT är certifierad partner till Blancco och för raderingen använder vi oss av deras marknadsledande programvara som på ett säkert sätt uppfyller kraven enligt GDPR. Raderingsmetoden med Blancco Datacleaner innebär överskrivning av informationen upp till fyra gånger. För varje enhet som raderas erhålls ett certifikat på utförd dataradering. Hårddiskar som inte kan raderas med mjukvaran plockas ut för magnetradering och fysisk destruering.

Säkerhetsradering kan även utföras i direkt anslutning till avinstallation/ nedmontering hos slutanvändare.

Återbruksrapport

I samband med återbruksprocessen görs en detaljerad rapport som på ett överskådligt sätt beskriver värdet på den hanterade utrustningen samt statusen på enheterna. Återbruksrapporten innehåller även certifikat över utförd säkerhetsradering samt uppgifter om enheter som eventuellt har gått till miljöåtervinning. Du som kund väljer hur ofta du vill ha återrapport från oss; för varje upphämtning, månadsvis eller det intervall du önskar.

Skick

Vilket skick håller produkterna?

Vi säljer professionellt renoverade datorer, mobiler och tablets hos oss på www.reuseit.se. Alla våra produkter är grundligt genomgångna, testade och renoverade av våra erfarna tekniker. De begagnade produkterna vi säljer är i mycket bra skick och våra kunder säger ofta att produkterna ser nya ut även om de har varit använda tidigare under något eller några år. Om det förekommer kosmetiska fel utöver normalt slitage så anges det i produktbeskrivningen. Eftersom de har använts tidigare kan det finnas repor eller bucklor i enhetens chassi. Varje renoverad produkt vi säljer är unik. Vårt mål är att återanvända största möjliga del av inkommande enheter och därför erbjuder vi möjligheten att köpa produkter under tre olika graderingar: ’synligt använt’, ’lite använt’ och ’så bra som nytt’. Alla produkter i vår webshop anger tydligt skicket. Vi erbjuder dessutom alltid 14 dagar öppet köp.

Välj vilken enhet som passar dig

Hos oss kan du själv bestämma vilken enhet du vill ha och i vilket skick. Ett alternativ är naturligtvis att sätta ett skal runt enheten så att repor eller bucklor inte längre syns. Produkter med villkoret ’synligt använt’ säljs till reducerat pris. Så det är bara att välja vad du föredrar!

Okej skick

Fullt funktionella produkter men med tydliga tecken på slitage såsom djupare repor, bucklor och märken. Repor på skärmen samt små färgskiftningar på förekommer.

Bra skick

Fullt funktionella produkter men med slitage. Det förekommer synliga tecken på användning, så som repor och skrapmärken. Skärmen kan ha ytliga repor men är fri från sprickor.

Mycket bra skick

Sparsamt använda produkter bra skick. Här kan du förvänta dig en produkt med mycket små tecken på användning. Inga, eller få minimala repor och andra märken på chassi.

Nyskick

Helt nya oanvända produkter.
Läs mer om skick
Stäng