Reuseit logo white
5 maj, 2020
https://i0.wp.com/reuseit.se/wp-content/uploads/2020/05/reuseit-tillbaka.jpg?fit=900%2C495&ssl=1

ReuseIT är tillbaka igen!

För sju år sedan såldes ReuseIT till det amerikanska storbolaget Arrow Electronics men nu är företaget tillbaka igen i egen regi.

Under sommaren 2019 beslutade Arrow Electronics att globalt avveckla affärsområdet Value Recovery. Verksamheten i Växjö med 20-talet medarbetare var en av anläggningarna som berördes, men sedan oktober är verksamheten igång igen i nya lokaler och med de ursprungliga grundarna av ReuseIT vid rodret.

ReuseIT är verksamma inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-relaterade produkter. Man köper använd IT-utrustning från organisationer och företag. Därefter säkerhetsraderas informationsbärare och produkterna testas och rekonditioneras för att säljas vidare. Målgrupp är kunder både på den svenska och den europeiska marknaden. Bland kunderna finns privatpersoner, företag och skolor. Under 2020 beräknar ReuseIT omsätta ca 50 MSEK och det kan även bli aktuellt att utöka personalstyrkan.

Siffrorna för 2019 är reviderade och klara. Trots att bolaget startade så sent som oktober 2019 och därmed har ett förkortat räkenskapsår (ett kvartal) kan koncernen presentera ett rörelseresultat på runt 2 MSEK.

ReuseIT ser ljust på en framtid där allt fler verkar för ett hållbart samhälle och minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är tydligt att allt fler väljer att köpa begagnat istället för nytt. Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator?

Under mars lanserades ReuseIT.se – ett nytt affärsområde med hög tillväxtpotential som möter den ökande efterfrågan på långsiktigt hållbar konsumtion. ReuseIT erbjuder ett av marknadens bredaste utbud av begagnade kvalitativa IT-produkter och därtill olika betalningsmöjligheter för såväl privatpersoner som företag och organisationer.