Reuseit logo white

Miljö- och kvalitetspolicy

Vårt arbete för en grönare framtid!

ReuseIT Sweden AB säljer och köper ny & begagnad IT-utrustning. Våra kunder finns i Sverige, Norden och Europa. Vi har kontor i Göteborg och Växjö samt lager och produktion i Växjö. Denna miljö & kvalitetspolicy utgör riktlinjer för vårt miljö & kvalitetsarbete, vi är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001.

Vi bedriver ett engagerat kvalitets- och miljöarbete där hänsyn till miljön är grundläggande för allt som sker inom vår verksamhet. Grundtanken i arbetet vi utför är att återanvända mesta möjliga av den IT-utrustning vi hanterar med målsättningen att på den nordiska marknaden vara det självklara valet för miljöriktiga och säkra tjänster & produkter.

Grunden för vårt arbete är vår strävan att bli ett ännu bättre företag. Vi ska vara våra kunders första val genom att vara flexibla, effektiva, ha korta beslutsvägar och vara tillgängliga. Med ett engagerat miljötänkande och en god planering skapar vi en bättre miljö för anställda, företag och samhälle.

Vårt arbete för en grönare framtid!

Här är våra åtagande

  • Vi skyddar miljön och arbetar aktivt för en hållbar utveckling bland annat genom att återbruka IT-utrustning samt på ett korrekt sätt ta hand om den IT-utrustning som inte kan återbrukas. För oss är det självklart att sortera vårt avfall och spara energi. Den energi vi förbrukar ska komma från förnybara källor.
  • Vi lyssnar på våra kunder och partners för att tillgodose deras krav.
  • Vi har rutiner som säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens och befogenheter.
  • Vi ska följa de miljölagar, förordningar och andra krav vi omfattas av.
  • Vi följer fortlöpande upp vår verksamhet och arbetar med ständiga förbättringar i hela verksamheten.

Daniel Steneby, VD
December 2022

Här är våra åtagande