Reuseit logo white

Om oss

Vår historia

Cirkulära IT-lösningar för en hållbar framtid!

ReuseIT har gjort en resa där vi har gått från att vara flera mindre entreprenörsdrivna företag till att ingå i en stor global koncern. Sedan mars 2021 ingår ReuseIT inom Elanders AB (publ). Koncernen har över 6 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Under hela resan har ReuseIT hållit fast vid affärsidén som fanns med redan från starten 1988 och som innebär att genom återanvändning hjälpa våra kunder att konsumera IT-utrustning på ett smartare sätt. Sedan dess har tekniken utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss, men vår uppmaning är fortfarande lika relevant som tidigare; Återanvänd istället för att köpa nytt – mer för pengarna samtidigt som du bidrar till en mer hållbar miljö!

Vårt arbete är nu som då uppbyggt kring säkerhet, kompetens och kvalitet och idag är ReuseIT en av nordens ledande ITAD-aktörer med kunder och partners både på den nordiska och den europeiska marknaden. Bland våra kunder finns privatpersoner, företag och skolor. Vi har högsta kreditvärdighet enligt UC. Inom koncernen finns även ReuseIT Finance AB/ithyra.nu.

Cirkulära IT-lösningar för en hållbar framtid!

Tillsammans har vi sparat

26 971 525

kg CO2 under 2023

Vår affärsmodell

Vår affärsmodell

Vi köper använd IT-utrustning från organisationer och företag. Därefter säkerhetsraderas informationsbärare och produkterna testas och rekonditioneras för att säljas vidare. Målet för ReuseIT är att förlänga livscykeln för dessa produkter och därmed minska miljöpåverkan. Vår målgrupp är kunder både på den svenska och den europeiska marknaden. Bland våra kunder finns privatpersoner, företag och skolor.

Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator? Begagnathandeln skonar vår miljö framförallt genom att förhindra nya varor från att produceras. Därmed sparar vi på besprutning, vattenkonsumtion, växthusgasutsläpp, kemikalieanvändning och annat som är förknippat med nyproduktion, och som påverkar miljön negativt.

Historia

Historia

  • 1988 – IGUS Data AB startades
  • 2008 – ReuseIT Scandinavia AB startades
  • 2010 – IGUS Data AB och ReuseIT går samman med GREENTECH och bildar GREENTECH Holding med verksamhet över hela norden
  • 2013 – Arrow Electronics förvärvar GREENTECH gruppen
  • 2019 – Arrow Electronics avvecklar affärsområdet ITAD
  • 2019 – ReuseIT Sweden AB tar över svenska verksamheten och startar ReuseIT Sweden AB
  • 2021 – Förvärvade av Elanders AB (publ)

Om oss

Vi är en del av Elanders

Sedan mars 2021 ingår ReuseIT inom Elanders AB (publ). Koncernen har cirka 7 000 anställda i ett 20-tal länder på fyra kontinenter och en årlig omsättning på över 13 miljarder kronor. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom branscherna Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Health Care & Life Science och Industrial. Vårt arbete är nu som då uppbyggt kring säkerhet, kompetens och kvalitet och idag är ReuseIT en av nordens ledande ITAD-aktörer med kunder och partners både på den nordiska och den europeiska marknaden. Vi gör det enkelt, säkert och hållbart.

Mer om Elanders
Vi är en del av Elanders