Reuseit logo white

Rent and ReuseIT!

Hyr din utrustning

Hållbar och kapitalsmart lösning!

Rent & ReuseIT är en smidig och kostnadseffektiv IT finansiering för IT-utrustning som garanterar en hållbar hantering av eran uttjänta utrustning efter hyresperiodens slut.

Vikten av ett hållbart företagande har aldrig varit mer aktuellt. Med Rent & ReuseIT bidrar ni till den cirkulära ekonomin genom att säkerställa att er gamla IT-utrustning får en förlängd livslängd när de inte längre fyller sin nytta hos er. Att låta utrustningen återbrukas sparar inte bara på jordens resurser och minskar utsläpp av växthusgaser utan ger dessutom fler människor på vår planet tillgång till teknik. Rent & ReuseIT sparar alltså inte bara på era kostnader utan också på miljön. Win-win

Hållbar och kapitalsmart lösning!

Så funkar det!

Teckna ett Rent & ReuseIT-avtal för er IT-utrustning på ex. 24 mån. När hyresperioden närmar sig sitt slut beställer ni den för ändamålet avsedda returförpackningen och återsänder utrustningen. Vår certifierade återbruk- och återvinningshantering mottager er uttjänta utrustning och vi garanterar att utrustningen raderas och återbrukas eller återvinns på bästa sätt.

Under avtalstiden
• Uppgradera mjukvara & hårdvara
• Erhålls support, service och tjänster

Efter avtalstiden kan kunden
• Återlämna utrustningen
• Köpa utrustningen till marknadsvärd
• Förlänga avtalet

Så funkar det!

Fördelar med hyra!

  • Budget- och investeringsprocessen förenklas.
  • Företaget slipper tunga engångsutgifter och behåller låneutrymmet i banken.
  • Varken soliditet eller likviditet belastas.
  • Hela hyran är avdragsgill, vilket gör det möjligt att påverka den ekonomiska situationen i företaget på ett fördelaktigt sätt.
  • Kontrakt och avtalstid skräddarsys för att möjliggöra införskaffande av den utrustning som verkligen behövs till en kostnad som kassan mår bra av.
  • Det är också enkelt att, inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, något som säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning samt minskar risken för felinvesteringar.

Fördelar med hyra!

Kontakta oss

Hyr din IT-utrustning – ett perfekt alternativ för företag och skolor!

Allt fler företag och organisationer väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Vi har lång erfarenhet av IT-finansiering och kan erbjuda lösningar idealiska för organisationer som vill ta del av ny teknik utan att binda kapital, allt till en fast månadskostnad. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig med mer information.