Reuseit logo white

Vår modell

Miljö- och kvalitetspolicy

Vårt arbete för en grönare framtid!

ReuseIT Sweden AB säljer och köper ny & begagnad IT-utrustning. Våra kunder finns i Sverige, Norden och Europa. Vi har kontor i Göteborg och Växjö samt lager och produktion i Växjö. Denna miljö & kvalitetspolicy utgör riktlinjer för vårt miljö & kvalitetsarbete, vi har ett ledningssystem som baseras på ISO 9001 & ISO 14001.

Läs mer
Vårt arbete för en grönare framtid!

Vår process

Såhär funkar det

ReuseIT Sweden erbjuder en heltäckande lösning för att hantera, återvinna och återanvända all slags IT-utrustning. Våra egenutvecklade digitala verktyg gör processen enkel, transparent och säker. Oavsett om ni vill få ut mesta möjliga för utrustningen, erbjuda era medarbetare att köpa utrustningen eller göra en god gärning genom att skänka till välgörenhet, så hjälper vi er på ett informationssäkert och hållbart sätt.

Läs mer om återtag
Såhär funkar det

Kassera inte IT-utrustning som vi kan ge nytt liv!

Nytillverkning av teknik och IT-utrustning är ett av de största miljöhoten idag. Målet för ReuseIT är att förlänga livscykeln för dessa produkter och därmed bidra till en minskad miljöpåverkan. Att återvinna är bra men att återanvända är bättre!

Icon
En positiv påverkan på miljön!
Icon
Vi ger gammal IT-utrustning ett längre liv!
Icon
Vi jobbar för att främja en cirkulär ekonomi!