Reuseit logo white
10 februari, 2021
https://i0.wp.com/reuseit.se/wp-content/uploads/2021/02/Reuseit-okar-forsaljning.jpg?fit=900%2C495&ssl=1

ReuseIT försäljning upp över 300 procent jämfört med föregående år

Marknaden för begagnade produkter växer sig starkare. Konsumenternas miljömedvetenhet, hemmakontor och ekonomisk osäkerhet under pandemins fotspår gör att allt fler väljer att köpa begagnade IT-produkter. Den kategori som ökar allra mest på ReuseIT.se är begagnade smartphones.

ReuseIT ökade försäljningen med över 300 procent jämfört med föregående år och prognosen för 2021 ser fortsatt stark ut. För att möta den kraftigt ökade efterfrågan av våra produkter pågår flytt till nya större lokaler vilket kommer stödja fortsatt expansion och ge utrymme att effektivisera interna processer och därmed stärka vårt erbjudande mot våra kunder och partners.

-Hållbarhet står högt på de flestas agenda. Vi ser också att den yngre generationen gärna väljer begagnat istället för nytt. Vi måste alla ta ansvar av omsorg om miljön och faktum är att nytillverkning av teknik och IT-utrustning är ett av de största miljöhoten idag. Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator? säger Agne Nilsson, ReuseIT Sweden AB.