Reuseit logo white
4 januari, 2023
https://i0.wp.com/reuseit.se/wp-content/uploads/2023/01/iso-ny.jpg?fit=900%2C495&ssl=1

ReuseIT Sweden AB är ISO 9001 och ISO 14001-certifierade

ReuseIT Sweden AB erbjuder tjänster inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-relaterade produkter. Affärsmodellen innefattar inköp av använd IT-utrustning från organisationer och företag där informationsbärare säkerhetsraderas och produkterna testas samt rekonditioneras för att säljas vidare med målet att förlänga livscykeln på fullt funktionell IT-utrustning.

Målgruppen är företag, skolor samt privatpersoner på den svenska och internationella marknaden. Man är idag en av Sveriges största återförsäljare av återanvänd elektronik.

ISO 14001 & ISO 9001

Kortfattat kan man säga att ISO 14001 syftar till att förbättra företagets miljöprestanda över tid. ReuseIT Sweden har en cirkulär modell i sin affärsidé då de bidrar till att elektronik får ett längre liv. ISO 9001 handlar bl a om att företag ska sätta kunden i första rummet. Och sedan ska man självfallet ha de rutiner som krävs samt system för att följa upp och utvärdera sina processer. Allt detta lever ReuseIT upp till i och med sin ISO-certifiering för miljö och kvalitet.

Väldokumenterade processer

Företaget har väldokumenterade processer för hur de hanterar de begagnade datorer som köps in, hur datorerna raderas på innehåll och görs klara för ytterligare ett antal års användning.

Om ISO-jobbet

”Miljö och kvalitet har alltid varit ledord för oss på ReuseIT och det är en naturlig del av vår dagliga verksamhet. Det är därför extra roligt att vi nu även är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001”, konstaterar Micael Åhman, platschef, ReuseIT, Växjö. Vi hade bra stöd av Certways konsult Monika Källström i processen.

Om ReuseIT Sweden

Sedan mars 2021 ingår ReuseIT Sweden AB i Elanderskoncernen. Elanders är ett globalt logistikföretag som erbjuder ett brett tjänsteutbud samt helhetslösningar inom Supply Chain Management. Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Koncernen har cirka 7 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter med en årlig omsättning på över 13 miljarder kronor.