Reuseit logo white

jdlabs

Cirkulär ekonomi och dess betydelse för hållbarheten av IT-produkter

I takt med att teknikbranschen fortsätter att utvecklas i en rasande takt står vi också inför utmaningar med ökad elektronikavfall och resursutarmning. En lösning som har fått ökad uppmärksamhet är cirkulär ekonomi. Genom att tillämpa …

ReuseIT Sweden AB är ISO 9001 och ISO 14001-certifierade

ReuseIT Sweden AB erbjuder tjänster inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-relaterade produkter. Affärsmodellen innefattar inköp av använd IT-utrustning från organisationer och företag där informationsbärare säkerhetsraderas och produkterna testas samt rekonditioneras för att säljas vidare …