Hur köp av återanvänd IT-utrustning kan hjälpa till att rädda planeten

Som företagare är det viktigt att förstå vilken roll återanvänd IT-utrustning kan spela för att minska e-avfallet och hjälpa miljön. I den här artikeln tar vi upp varför det är bra för planeten att köpa återanvänd IT-utrustning. Och hur du kan komma igång med din egen återvinningsverksamhet redan idag.

Det är viktigt att återvinna elektronik.

Om du är som de flesta människor har du förmodligen en ganska stor samling teknik. Som du kopplar in och sätter på minst en gång i veckan. Och även om de kan vara användbara, slösar de också energi. Enligt FN:s miljöprogram (UNEP) står elektronik för cirka två procent av alla globala koldioxidutsläpp – mer än transporter!

Elektroniskt avfall (e-waste) ökar snabbt i takt med att fler apparater blir sålda världen över. Avfallet förorenar inte bara deponier. Utan medför också allvarliga hälsorisker om det inte blir borttagna på rätt sätt genom förbränning eller öppen eldning. Elektronik innehåller farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium som kan läcka ut i mark och grundvatten. Detta när de blir förbrända eller blir dumpade på soptippar utan skydd mot naturens element. Även föråldrade produkter som mobiltelefoner innehåller värdefulla metaller som koppar. Dessa kan bli återvunna från elektroniskt avfall genom återvinning så att det inte går till spillo på vår planet!

E-avfallet ökar i snabb takt

Enligt Environmental Protection Agency (EPA) är e-avfall den snabbast växande kommunala avfallsströmmen i USA. Det är faktiskt ett stort problem som påverkar både vår hälsa och vår miljö.

Problemet beror på att många elektronikprodukter innehåller tungmetaller som bly, arsenik och kvicksilver – som alla är giftiga för människor. Dessa metaller läcker ut i grundvattnet när elektronik inte blir omhändertaget på rätt sätt. Det är skadliga för djurlivet och för människor som äter fisk från förorenade vatten.

Att köpa begagnad IT-utrustning bidrar till att minska e-avfallet

Du kanske har hört begreppet “e-avfall” tidigare. Det är ett samlingsnamn för alla elektroniska apparater som inte du inte använder längre, men som fortfarande består av användbara delar. Det handlar bland annat om datorer, mobiltelefoner, surfplattor och skrivare.

Att köpa begagnad IT-utrustning är ett utmärkt sätt att förhindra det växande problemet med att e-avfall förvärras. När du köper ny utrustning kan du fortfarande använda den i flera år. Innan du uppgraderar eller ersätter den med ny utrustning. Genom att bara köpa det du behöver kommer det att finnas färre oanvända apparater som ligger och samlar damm. Och tar upp plats i ditt hem eller din kontorsbyggnad. När de i stället skulle kunna bli återanvända av någon annan som behöver dem mer än vad du själv gör för tillfället.

Begagnad IT-utrustning hjälper miljön.

Återanvändning av IT-utrustning är bättre för miljön. Om du köper begagnad utrustning i stället för helt ny har ditt företag en chans. Att använda den längre och längre. Om ett företag köper nya produkter och slänger dem efter bara några år är de sannolikt i sämre skick. Än om de först återanvänds av en annan organisation. Men när en produkt återanvänds av någon annan innan den kastas, är det mer sannolikt att den renoveras. Eller återanvänds än att den helt enkelt slängs som skräp.

När du tänker på hur ofta ditt företag behöver ny teknik. Men även hur många produkter du förmodligen slänger varje år. Kan detta göra stor skillnad! Att köpa begagnat kan bidra till att minska avfallet och samtidigt spara pengar på driftskostnaderna.

Med hjälp av begagnad IT-utrustning kan du få tillbaka pengar från gammal hårdvara.

  • Sälj din gamla hårdvara till ett företag som återvinner den.
  • Sälj din använda hårdvara till ett företag som renoverar den.
  • Sälj din begagnade maskinvara till ett företag som säljer den vidare.
  • Sälj din begagnade maskinvara till ett företag som gör sig av med den.

Köp begagnad IT-utrustning för att hjälpa till att rädda miljön.

Att köpa begagnad IT-utrustning kan bidra till att minska e-avfallet.

Begagnad datorutrustning och programvara som är renoverad eller är såld vidare nämnd ibland för “grå marknad” eller “tidigare ägd”. Denna term avser produkter som säljs av någon annan än den ursprungliga tillverkaren av produkten. Dessa produkter är köpta från en auktoriserad återförsäljare. Men de kan vara köpta tidigare av en enskild konsument som sedan returnerat dem för att få pengarna tillbaka. På så sätt ägds produkten tekniskt sett aldrig av någon. Utan byts snarare fram och tillbaka mellan enskilda personer. Tills den hamnade i dina händer. Och nu hjälper du till att minska e-avfallet genom att använda den. I stället för att låta den stå hemma och samla damm på din hylla!

Genom att köpa begagnad IT-utrustning kan du spara pengar när du uppgraderar tekniken på jobbet eller hemmakontoret.

Återvinning av elektronik görs genom köp av begagnad IT-utrustning och återanvända den för att hålla den borta från soptippar

Om du är företagare kan du köpa begagnad IT-utrustning för att spara pengar och samtidigt bidra till att minska e-avfallet. Genom att köpa begagnad hårdvara kan du få tillgång till den senaste och bästa tekniken. Utan att spendera alla dina surt förvärvade pengar på den. Och genom att återvinna gamla eller trasiga enheter innan de hamnar på soptippen. Kan du hjälpa till att hålla dem borta från avfallet helt och hållet. Samt förhindra att giftiga kemikalier läcker ut i vår jord och våra vattenkällor.

Viktigt är att återanvändning av denna typ av hårdvara inte bara gynnar vår planet – det gynnar även företagen! Genom att investera i återanvända produkter i stället för nya. Så kan företagen vara smidigare och grönare och dessutom spara pengar genom att minska sina initiala utgifter för teknikinköp. Detta är ännu mer fördelaktigt när företagen kan vända sig om och sälja sin begagnade utrustning med vinst. Genom att köpa renoverade datorer kan företagen förse sina anställda med nyare system. Än vad de annars skulle ha haft råd med!

Om du vill spara miljön är det ett bra sätt att köpa begagnad IT-utrustning. Det är viktigt att återvinna elektronik och köpa begagnad IT-utrustning eftersom det bidrar till att minska e-avfallet.

Don't be a stranger.
Sign up och få 5% i rabatt på ditt nästa köp!

Var även först med att få alla sköna deals.

Genom att anmäla dig godkänner du vår integritetspolicy.