Reuseit logo white

Nyheter

Elanders dotterföretag ReuseIT Sweden AB inleder samarbete med Kjell & Company rörande pantning och återanvändning av IT-utrustning

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2023-05-08 Idag är det vanligt att köpa en begagnad bil, båt eller cykel. Så varför inte en begagnad dator eller mobiltelefon? I samband med den svenska regeringens utredning om pantsystem …

Cirkulär ekonomi och dess betydelse för hållbarheten av IT-produkter

I takt med att teknikbranschen fortsätter att utvecklas i en rasande takt står vi också inför utmaningar med ökad elektronikavfall och resursutarmning. En lösning som har fått ökad uppmärksamhet är cirkulär ekonomi. Genom att tillämpa …

ReuseIT Sweden AB är ISO 9001 och ISO 14001-certifierade

ReuseIT Sweden AB erbjuder tjänster inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-relaterade produkter. Affärsmodellen innefattar inköp av använd IT-utrustning från organisationer och företag där informationsbärare säkerhetsraderas och produkterna testas samt rekonditioneras för att säljas vidare …

ReuseIT försäljning upp över 300 procent jämfört med föregående år

Marknaden för begagnade produkter växer sig starkare. Konsumenternas miljömedvetenhet, hemmakontor och ekonomisk osäkerhet under pandemins fotspår gör att allt fler väljer att köpa begagnade IT-produkter. Den kategori som ökar allra mest på ReuseIT.se är begagnade …

ReuseIT växer och flyttar till större lokaler

En kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster har gjort att ReuseIT flyttar till nya större och modernare lokaler. Flytten är beräknad att genomföras i slutet av 2020. Vi ser med spänning fram emot att flytta …

ReuseIT är tillbaka igen!

För sju år sedan såldes ReuseIT till det amerikanska storbolaget Arrow Electronics men nu är företaget tillbaka igen i egen regi. Under sommaren 2019 beslutade Arrow Electronics att globalt avveckla affärsområdet Value Recovery. Verksamheten i …

ReuseIT erhåller högsta kreditvärdighet

Trots att bolaget startade så sent som oktober 2019 och därmed har ett förkortat räkenskap år (ett kvartal) erhåller ReuseIT Sweden AB högsta kreditrating hos kredit- och affärsinformationsföretaget UC. En mängd olika beslutsregler ligger till …

ReuseIT lanserar webshop med fokus på återanvändning

Sju av tio svenskar kan tänka sig att köpa begagnad elektronik, och allra helst vill de göra inköpen hos en professionell återförsäljare. Efter en tid av omfattande uppbyggnad av kärnverksamheten tar vi nu nästa steg …